Carol

66 tekstów – auto­rem jest Ca­rol.

Miłość buduje...
Dziw­ne, bo czuję, że tynk spada... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2016, 22:19

Kochać za bardzo...
Czy gorzej niż nie kochać wca­le ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2016, 22:51

Człowiek...niczym dmucha­wiec piękny, de­likat­ny i przemijający... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 listopada 2011, 22:41

Pus­te słowa prze­rywające krępująca cisze... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 stycznia 2011, 13:54

Cza­sem widzi­my tyl­ko tak jak chce­my widzieć... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 stycznia 2011, 21:59

Pew­ne rzeczy uk­ry­wamy na dnie ser­ca tak, by nie dało się te­go wy­ciągnąć nikomu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 listopada 2010, 22:18

Niena­widzę go w swo­jej miłości do niego ... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 listopada 2010, 21:44

I za­sypiać z twym za­pachem w nozdrzach... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 listopada 2010, 21:58

Różność cha­rak­terów pro­wadzi do pożąda­nia swej prze­ciw­ności . 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 października 2010, 21:35

Strach nie jest zły, oz­nacza, że ma­my jeszcze coś do stra­cenia . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 października 2010, 21:53

Carol

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 czerwca 2016, 23:43Carol sko­men­to­wał tek­st Skoro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje [...]